จัดชุดตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 และหมวด 3 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561

29684066_582089092165401_2393538500167519541_n
คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ร่วมมือกับ กรมการขนส่งทางบก สถานีขนผู้โดสารจังหวัดตรัง จัดชุดตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 และหมวด 3 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ที่ใช้บริการขนส่งรถสาธารณะ โดยออกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 4 – 17 เมษายน 2561 ณ สถานีขนส่งจังหวัดตรังไปยังคลังภาพ

About งานสื่อการเรียนการสอน