MOU วันที่ 2- 3 เมษายน 2561

29597622_581155212258789_6022897192657960362_n (1)
อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมโครงการประชุมทำแผนยุทธศาตร์การผลิตและพัฒนาคนอาชีวศึกษาจังหวัดตรังและลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ไปยังคลังภาพ

About งานสื่อการเรียนการสอน