อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

IMG_1469
อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมศูนย์บริการทางวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยมี ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เป็นประธานในพิธี
ไปยังคลังภาพ

About งานสื่อการเรียนการสอน