ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้เข้าศึกษาต่อในระดับเทคโนโลยีบัณฑิต ( ทล.บ .) โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2561

Capture

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง