ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคตรังจากการสมัครและคัดเลือกกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

Capture

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง