“นวัตกรรมกรวยจราจรจากน้ำยางพารา”

357197
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ผู้อำนวการแขวงการและสำนักงานทางหลวงตรัง และคณะบุคคลากร นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคตรังร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ การทดลองการใช้งานจริง “นวัตกรรมกรวยจราจรจากน้ำยางพารา” เป็นผลงานโดย แผนกวิชาอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ไปยังคลังภาพนี้

About งานสื่อการเรียนการสอน