เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560 ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำโดย ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตรัง เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ผู้บริหารเทศบาลนครตรัง

IMG_7530

About งานสื่อการเรียนการสอน