ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์พลังงานทางเลือกไฮบริด-อีวีคาร์แบบวิเคราะห์ฉนวนแรงดันสูง

Capture1

รายละเอียดผู้มีสิทธิเสนอราคา

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

 

 

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง