วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 การกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นทั้ง ปวช. และ ปวส.

20171111_๑๗๑๑๑๕_0064
วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 การกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นทั้ง ปวช. และ ปวส. ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ไปยังคลังภาพนี้

About งานสื่อการเรียนการสอน