ประกาศให้ครูผู้สอน ป.ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ให้ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างการเขียน คอศ.2 และ คอศ. 3

แจ้งให้ครูผู้สอน ป.ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ให้ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างการเขียน คอศ.2 และ คอศ. 3 เพื่อนำไปเขียนและส่งภายในวันที่ 24 พย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปก

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม คอศ.3 สบต.2

รายละเอียดของรายวิชา คอศ2 สบต.2

เล่มคอศ.1

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง