กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส.

3289

 

กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ

ใบสมัครการประกวด

แผนผัง 1

แผนผัง 2

ข้อกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง