ข้อตกลงการแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก

Capture

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัครการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

สถานีทดสอบภาคปฎิบัติ HONDA ระดับภาค 2560

สถานีทดสอบภาคปฏิบัติ Kawasaki ระดับภาค 2560

สถานีทดสอบภาคปฎิบัติ SUZUKI ระดับภาค 2560

สถานีทดสอบภาคปฏิบัติ YAMAHA 2560

ตารางการแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็กและรถจักรยายนต์

การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์

การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก

ใบลงคะแนน

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง