ข้อตกลงการแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก

Capture

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัครการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

สถานีทดสอบภาคปฎิบัติ HONDA ระดับภาค 2560

สถานีทดสอบภาคปฏิบัติ Kawasaki ระดับภาค 2560

สถานีทดสอบภาคปฎิบัติ SUZUKI ระดับภาค 2560

สถานีทดสอบภาคปฏิบัติ YAMAHA 2560

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง