อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ อศจ.ตรัง

_MG_9309
อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ อศจ.ตรัง เมื่อวันที่ 30 -31 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรังและวิทยาลัยการอาชีพตรัง เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคต่อไป
ไปยังคลังภาพนี้

About งานสื่อการเรียนการสอน