วันปิยะมหาราช2560

_MG_5660
วันนี้ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ ในวันปิยะมหาราช โดยนายปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคตรังได้นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตรัง ร่วมกับสำนักงานจังหวัดตรัง หน่วยงานราชการ หน่อยงานเอกชน และพ่อค้าประชาชนในจังหวัดตรัง เข้าร่วมในพิธีการ ณ ลานหน้าศาลากลางหลังเก่า อ.เมือง จ.ตรัง
ไปยังคลังภาพนี้

About งานสื่อการเรียนการสอน