โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience)

3
โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 -20 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ไปยังคลังภาพนี้

About งานสื่อการเรียนการสอน