กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี

-
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ไปยังคลังภาพนี้

About งานสื่อการเรียนการสอน