อาชีวะ อาสา วิทยาลัยเทคนิคตรัง

_MG_5154
อาชีวะ อาสา วิทยาลัยเทคนิคตรัง ออกศูนย์ fix it ช่วยเหลือซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้า แก่ผู้ประสบภัยน้ำภัยท่วม โดยคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ แผนวิชาไฟฟ้าและแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ หมู่บ้านตรังวิลเลจ และหมู่บ้านธนธานี
>ไปยังคลังภาพนี้

About งานสื่อการเรียนการสอน