ดูงานพลังงานทดแทน บริษัททรานส์ไทย – มาเลเซีย

1
คณะครูและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์ (ท.ล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง ได้จัดกิจกรรมโครงการ การศึกษาดูงานพลังงานทดแทน บริษัททรานส์ไทย – มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด โรงไฟฟ้าจะนะ บริษัทอินเตอร์ ฟาร์อิสร์วินด์ อินเนอตร์เนชั่นแนล เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560
ไปยังคลังภาพนี้

About งานสื่อการเรียนการสอน