หลักสูตรห้องเรียนบูรณาวิถี (STEAM Classroom)

20543617_474405659600412_4459341302575708924_o
ด้วยโรงเรียนบูรณะรำลึก ตรัง ได้เปิดหลักสูตรห้องเรียนบูรณาวิถี (STEAM Classroom) ซึีงจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเ้นการบูรณการด้านความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.5/2 จำนวน 26 คน เรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ กับครูทนงศักดิ์ แสงศรี ณ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิครัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ไปยังคลังภาพนี้

About งานสื่อการเรียนการสอน