วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560

วิทยาลัยเทคนิคตรัง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จังหวัดตรัง
_ต่อต้านยาเสพติด2
ไปยังคลังภาพนี้

About งานสื่อการเรียนการสอน