ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา2560

ด้วยอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ได้จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา2560 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา จากอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
_1ไปยังคลังภาพนี้

About งานสื่อการเรียนการสอน