คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการศึกษาดูงานในฝ่ายต่างๆ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน เมื่อวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
8384ไปยังคลังภาพนี้

About งานสื่อการเรียนการสอน