การประชุมผู้ปกครองนักเรียยน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ในระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 และในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ในระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
>ไปยังคลังภาพนี้_MG_7728

About งานสื่อการเรียนการสอน