การปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู นักศึกษาระดับปริญญาตรี

การปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เมื่อวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง_MG_7479ไปยังคลังภาพนี้

About งานสื่อการเรียนการสอน