โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ

ศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง ได้จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปี 2560” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการอาชีพได้อย่างอิสระ และเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสทำงานสร้างรายได้ระหว่างเรียน โดยมีประธานในพิธี นายปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ร่วมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี แผนกการตลาด แผนกท่องเที่ยว และแผนกการจัดการสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องศรีตรัง อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 _MG_9877
ไปยังคลังภาพนี้

About งานสื่อการเรียนการสอน